Ga naar de inhoud

Voornaamswijziging

Voornamen zijn een middel van persoonlijke en emotionele identificatie en spelen om die reden een zeer belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Onvrede met de voornaam kan dan ook ingrijpende gevolgen hebben voor iemands welzijn. 

Indien u niet tevreden bent over uw voornaam of die van uw kind(eren), kunt u deze gelukkig in veel gevallen wijzigingen.

Wanneer kunt u de voornaam wijzigen?

Een voornaamswijziging is mogelijk wanneer de rechter van mening is dat u een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij een wijziging van de voornaam. Dit belang moet groter zijn dan het maatschappelijk belang, dat is gediend bij een continue naamvoering (ook wel genoemd: “naamsconsistentie”).

U kunt uitsluitend uw voornaam wijzigen indien u een in Nederland geregistreerde geboorteakte heeft. Hiervan is sprake indien u in Nederland bent geboren. Heeft u geen Nederlandse geboorteakte, leest u dan hier wat te doen.

Voorbeelden van gegronde redenen voor een voornaamswijziging:

De advocaten van naamswijziging.nl hebben in de afgelopen 20 jaar tal van redenen voorbij zien komen voor een voornaamswijziging. Hierna leest u enkele redenen die hebben geleid tot een geslaagd verzoek:Veel gestelde vragen over voornaamswijziging:

Hoe oud moet ik zijn om mijn voornaam te wijzigen?

Om zelf een voornaamswijziging te kunnen verzoeken, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Tot die tijd is een voornaamswijziging ook mogelijk, maar dan dient het verzoek te worden gedaan door de ouders of wettelijk verzorgers.

Is een advocaat nodig voor voornaamswijziging?

Omdat de procedure tot voornaamswijziging bij de rechtbank wordt gevoerd, is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Deze advocaat stelt naar aanleiding van uw redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging een verzoekschrift op en dient deze in bij de bevoegde rechtbank. Daarnaast verzorgt deze advocaat ook alle overige communicatie met de rechtbank en – voor zover van toepassing – met de ambtenaar van de burgerlijke stand en het openbaar ministerie. 

Naamswijziging.nl is een dienst van Blat advocaten, zodat uw dossier altijd rechtstreeks door bevoegde advocaten wordt behandeld. 

Hoe lang duurt een voornaamswijziging?

Een voornaamswijziging neemt in totaal een paar maanden in beslag. Dit is de periode die gemoeid is met het opstellen van het verzoekschrift en de tijd die de Rechtbank nodig heeft om tot haar beslissing te komen. Na afgifte van de beslissing, duurt het nog drie maanden voordat de naamswijziging definitief is. Dit komt omdat tegen dit soort uitspraken altijd gedurende drie maanden hoger beroep openstaat. De uitspraak wordt niet gepubliceerd, dus deze termijn is slechts formeel van aard. 

Meer antwoorden op veelgestelde vragen vind u hier.

Voornaamswijziging kan gevraagd worden voor uzelf, uw kinderen of anderen voor wie u officieel zorgt. Onder de kopjes regelgeving en onze werkwijze vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Home » Voornaamswijziging