Ga naar de inhoud

Naamswijziging in verband met bespottelijke voornaam

Een voornaam is het belangrijkste middel voor persoonlijke identificatie. Omdat een voornaam in het sociaal verkeer vaker wordt gebruikt dan de achternaam, kan het moeten dragen van een bespottelijke (of anderszins nare) voornaam een grote last zijn.

Gelukkig zien we in de zaken die naamswijziging.nl behandelt dat rechters begrip tonen voor problemen als hiervoor omschreven en in veel gevallen een verzoek tot voornaamswijziging op deze grond honoreren (toestaan).

Wat is een ‘bespottelijke’ (ongepaste) voornaam?

Voor de invoering van de Naamwet van 1970 gold de Franse naamwet. Op grond van die wet mochten uitsluitend bestaande namen uit de heiligenkalender en oude geschiedenis worden gebruikt. De kans op een ‘ongepaste’ voornaam was vroeger dan ook veel groter dan nu.

Nu is het aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (de ‘ABS’) om oordelen of een voornaam gepast of ongepast is. De enige houvast die de ambtenaar daarbij heeft is art. 1:4 lid 2 Burgerlijk Wetboek:

Art. 1:4 lid 2 BW: De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Omdat een voornaam tegenwoordig niet snel ongepast is, zal de ambtenaar nagenoeg elke voornaam goedkeuren, tenzij deze duidelijk ongepast is.

Voorbeelden van bespottelijke (ongepaste) voornamen.

Of een voornaam ongepast of bespottelijk is, is vaak een subjectief gegeven. Met andere woorden: een gevoelskwestie. Wat voor de één een prima voornaam is, is voor de ander een grote last.

Omdat wij bepaalde voornamen niet het stempel van bespottelijke of ongepast willen geven, zullen wij geen voorbeelden hiervan noemen. Voor ieder is het immers anders.

Het hoeft bij verzoeken tot voornaamswijziging er dus ook niet altijd te gaan om voornamen waarvan iedereen vindt dat deze ongepast of bespottelijke zijn.

Regelmatig wijzigen de advocaten van Naamswijziging.nl (in deze categorie):

  • buitenlandse voornamen (In het buitenland kan een voornaam heel normaal zijn, maar stemt deze bijvoorbeeld overeen met een Nederland woord;
  • voornamen die zeer ouderwets zijn;
  • Friese voornamen (omdat iemand permanent buiten Friesland woont);
  • voornamen die ook vaak voor huisdieren worden gebruikt;
  • voornamen die met name in combinatie met de achternaam ongemakkelijk worden.

Wilt u meer lezen over ongepaste voornamen, dan is dit een interessant artikel om te lezen: https://www.quest.nl/artikel/voorpublicatie-wie-noemt-zijn-kind-nu-chardonnay