Ga naar de inhoud

Slagingskans voornaamswijziging

De slagingskans van een verzoek tot voornaamswijziging

Veel mensen lopen rond met de gedachte om hun eigen voornaam of die van hun kind te wijzigen. Zij vragen zich evenwel af of in hun situatie een voornaamswijziging mogelijk is. Wij proberen u op deze pagina enkele handreikingen te geven waarmee u zelf een inschatting kunt maken over de kansen op succes.

In de eerste plaats heeft te gelden dat het hebben van de Nederlandse nationaliteit het proces tot voornaamswijziging sterk vereenvoudigt. Daarnaast moet een Nederlandse geboorteakte hebben of uw buitenlandse geboorteakte moet zijn ingeschreven in Nederland (in Den Haag).

Bent u in het buitenland geboren en u heeft geen geboorteakte? Dan is een voornaamswijziging ook mogelijk, maar dan zal tevens moeten worden verzocht om uw geboortegegevens vast te laten stellen.

Naast deze formaliteiten geldt dat een verzoek tot voornaamswijziging uitsluitend zal worden gehonoreerd indien u bij dit verzoek een persoonlijk zwaarwegend belang heeft. Op deze pagina hebben wij verschillende gronden genoemd, waarop een verzoek tot voornaamswijziging kan slagen.

In de 20 jaar dat Naamswijziging.nl voornaamswijzigingen verzorgt hebben wij zeer veel verzoeken beoordeeld en onze advocaten zijn dan ook als geen ander in staat om samen met u een goede inschatting te geven op de kansen van succes. Daarbij zijn wij altijd eerlijk: is de kans klein, dan laten wij u dat ook horen.