Meteen naar de inhoud

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ).

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Algemene vragen over naamswijziging.nl

Wie of wat is naamswijziging.nl ?

Naamswijziging.nl is het eerste advocatenkantoor dat zich zo’n 17 jaar geleden heeft gespecialiseerd op het gebied van voornaamswijzigingen en achternaamswijzigingen. Naamswijziging.nl is een dienst van Blat advocaten, een professioneel, goed aangeschreven advocatenkantoor in Zeist (provincie Utrecht).
Het team naamswijzigingen bestaat op dit moment uit 5 personen, waarvan drie advocaten. De advocaten zijn gespecialiseerd in naamswijzigingen. Naamswijziging.nl werkt veelal online, maar u bent altijd na het maken van een afspraak van harte welkom om bij ons langs te komen. Ons adres is: Montaubanstraat 2a in Zeist.

Wat is de meerwaarde van naamswijziging.nl ?

Voor een verzoek tot voornaamswijziging heeft een advocaat nodig. U bent in Nederland gelukkig vrij om uw eigen advocaat te kiezen. Daarbij is het van belang om te weten dat elke advocaat zijn of haar specialisme heeft en binnen dat specialisme vaak ook weer zich kan specialiseren. Zo zullen er veel advocaten (en ook niet-advocaten) aangeven dat zij ook naamswijzingen doen, maar de vraag is hoe vaak zij dit doen en hoeveel ervaring zij met dit specifieke onderwerp hebben.

Daarnaast zijn er initiatieven op internet bekend, waarbij commerciële bedrijven, niet-advocaten (dus niet-geheimhouders) zaken ‘oogsten’ om deze vervolgens door te verkopen aan advocaten die bereid zijn hiervoor te betalen. Vooraf weet u dan niet welk advocatenkantoor uw zaak dat zal gaan behandelen.

Alleen naamswijziging.nl heeft bewijsbaar meer dan 17 jaar ervaring op dit rechtsgebied en die ervaring telt. Vergelijk het met een tandarts. Wilt u voor een specifieke behandeling iemand die af en toe deze behandeling verricht, of iemand die dit dagelijks doet en ook al jarenlang?

De advocaten van naamswijziging.nl hebben meer dan 17 jaar ervaring met naamswijzigingen en behandelen dagelijks dit soort belangrijke en vaak ook emotioneel beladen verzoeken. Indien u contact met ons opneemt, wordt er vrijblijvend met u contact opgenomen en kunt u zelf bepalen of u voldoende vertrouwen heeft in naamswijziging.nl.

 

Vragen over voornaamswijziging

Wat zijn de voorwaarden voor een voornaamswijziging?

Het wijzigen van de voornaam is mogelijk indien u de Rechtbank er van kunt overtuigen dat u voldoende zwaarwichtige (persoonlijke) belangen heeft bij de voornaamswijziging. Daarnaast mag de gewenste nieuwe voornaam, niet ongepast zijn. Omdat de wet geen voorbeelden geeft van situaties waarin sprake is van voldoende zwaarwichtige persoonlijke belangen, is het voor een verzoeker niet altijd duidelijk of zijn of haar wens ook door een Rechtbank zal worden gehonoreerd.

Enkele voorbeelden van geslaagde verzoeken zijn:

 • Een voornaam wijzigen omdat de verzoek(st)er hiermee veelvuldig gepest wordt of werd;
 • De voornaam doet blijvend herinneren aan een traumatische ervaring uit het verleden (bijvoorbeeld misbruik);
 • De voornaam is sterk verbonden aan een geloofsovertuiging, maar de verzoek(st)er hangt dit geloof niet meer aan of wenst juist in verband met een geloof zijn of haar naam daarmee in één lijn te brengen;
 • Er is iets fout gegaan bij de geboorte-aangifte, hierdoor heeft het kindje niet de voornamen die bedacht zijn of hierin staat een spelfout;
 • De voornaam (al dan niet in combinatie met werk) levert allerhande praktische problemen op;
 • Er is een verschil tussen een langere tijd in het sociaal verkeer gebruikte voornaam en de officiele voornaam;
 • De voornaam roept bij anderen vragen op en verzoekster is het meer dan beu om steeds die vragen te moeten beantwoorden.

Bovenstaande voorbeelden, zijn slechts voorbeelden. In de afgelopen 15 jaar dat het team van naamswijziging.nl actief is, zijn vele verzoeken succesvol afgerond. Twijfelt u erover of een voornaamswijziging kans van slagen heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Hoe oud moet ik zijn om mijn voornaam te wijzigen?

Om zelf een voornaamswijziging te kunnen verzoeken, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Tot die tijd is een voornaamswijziging ook mogelijk, maar dan dient het verzoek te worden gedaan door de ouders of wettelijk verzorgers.

Wat gebeurt er met mijn diploma’s e.d. na de naamswijziging?

Indien uw naam is gewijzigd kan in veel gevallen het DUO een vervangend document leveren. Dit kan een verklaring afgelegd examen (VAE) zijn of een vervangend opleidingsdocument (VOD) zijn. Zowel VAE als VOD heeft dezelfde waarde als uw originele document.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden. 

Een geslaagde naamswijziging: wat moet ik daarna doen?

De naamswijziging is geslaagd. Gefeliciteerd. Veel mensen vragen zich of wat er daarna gebeurt. Het paspoort, ID-bewijs en rijbewijs tonen nog de oude namen en wat kan ik doen met diploma's waar mijn oude naam nog opstaat?

Na een geslaagd verzoek tot naamswijziging zal bij een achternaamswijziging het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgerlijke stand van uw gemeente informeren. Bij een voornaamswijziging zal de Rechtbank dit doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert vervolgens de naamswijziging door in uw geboorteakte.

Uw naamswijziging wordt vervolgens automatisch doorgegeven aan diverse overheidsinstanties (waaronder de gemeente, de Belastingdienst en de SVB) die zijn aangesloten op de BRP: Basisregistratie personen. Instanties die niet zijn aangesloten (bijvoorbeeld uw verzekeraar en bank) dient u zelf te informeren dat uw naam is gewijzigd. Daarbij is het handig aan die instanties een standaard-brief of e-mail te zenden. 

Personen die via naamswijziging.nl hun naam wijzigen, kunnen voorbeeldteksten opvragen. 

Bestaat er in Nederland een verplichte namenlijst?

In Nederland kennen we geen verplichte namenlijst, zodat in principe elke voornaam kan worden gekozen. Wel geeft de wet aan dat de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Kan ik bij een voornaamswijziging een eigen nieuwe naam kiezen?

De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek nagaan of er sprake is van voldoende zwaarwichtige redenen voor een voornaamswijziging. Indien de rechter van mening is dat dit het geval is, zal deze het verzoek tot voornaamswijziging honoreren. Uw nieuwe voornaam kunt u in principe zelf kiezen, mits de gekozen voornaam niet raar of bespottelijk is. 

Moet je per letter betalen bij een voornaamswijziging?

Het is een misverstand dat per letter moet worden betaald. De procedure voor een voornaamswijziging van bijvoorbeeld één letter of drie geheel nieuwe voornamen is exact gelijk. De kosten voor een verzoek tot voornaamswijziging zijn dan ook niet afhankelijk van het aantal letters dat dient te worden gewijzigd. 

Hoe schrijf ik een buitenlandse geboorteakte in?

Voor een voornaamswijziging is het noodzakelijk dat u beschikt over een in Nederland geregistreerde geboorteakte. Het inschrijven van geboortaktes gebeurt bij de gemeente Den Haag (bureau Landelijke Taken).

U kunt daarbij via de website een digitale formulier voor het inschrijven van uw buitenlandse akt invullen en de benodigde bijlangen digitaal meesturen. Voor de eerste beoordeling is het voldoende om een scan van de originele documenten te maken en die te uploaden. Later in de procedure moet u de originele documenten opsturen.

Via deze link kunt u uw geboorteakte inschrijven:

Nederlands

Engels

 

Nadat uw geboorteakte is ingeschreven, kunt u met ons contact opnemen voor het verzoek tot voornaamswijziging. 

Is een advocaat nodig voor voornaamswijziging?

Omdat de procedure tot voornaamswijziging bij de rechtbank wordt gevoerd, is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Deze advocaat stelt naar aanleiding van uw redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging een verzoekschrift op en dient deze in bij de bevoegde rechtbank. Daarnaast verzorgt deze advocaat ook alle overige communicatie met de rechtbank en – voor zover van toepassing – met de ambtenaar van de burgerlijke stand en het openbaar ministerie. 

Naamswijziging.nl is een dienst van Blat advocaten, zodat uw dossier altijd rechtstreeks door bevoegde advocaten wordt behandeld. 

Moet ik voor een voornaamswijziging in Nederland wonen?

Naamswijziging.nl is een Nederland kantoor, dat uitsluitend Nederlandse naamswijzigingen verzorgt.

Voor een voornaamswijziging naar Nederlands recht hoeft u niet zelf in Nederland te wonen. De Nederlandse rechter is in principe bevoegd om de voornaam te wijzigen van personen die de Nederlandse nationaliteit hebben. Het maakt daarbij niet of het Nederlanderschap bij geboorte is ontstaan, of later. Een persoon derhalve met de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland woont, kan de Nederlande rechter vragen, zijn of haar voornaam te wijzigen.

Wat kan ik doen wanneer er een fout is gemaakt bij de geboorteaangifte?

In Nederland geldt de regel dat binnen drie dagen na de geboorte van een kindje, geboorteaangifte dient te worden gedaan. Zeer regelmatig komt het voor dat bij deze geboorteaangifte helaas een fout wordt gemaakt. Dit kan zijn een onjuiste schrijfwijze (spelfout), het vergeten van een tweede of volgende voornaam of een geheel onjuiste voornaam. Dit is voor de ouders erg vervelend, zeker nu in principe na de geboorteaangifte de naam vaststaat. 

Wanneer een fout gemaakt is, adviseren wij zo snel mogelijk contact op te nemen met de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorteaangifte is gedaan. De kans dat de ambtenaar bereid is de naam te corrigeren is helaas klein, maar het is wel het proberen waard.

Indien de ambtenaar weigert de naam te corrigeren bestaat gelukkig wel nog de mogelijkheid om via de rechtbank alsnog te komen tot een correctie (wijziging) van de voornaam. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig. Wij adviseren daarbij om dit verzoek zo spoedig mogelijk te laten doen. Onze ervaring is dat wanneer snel wordt gereageerd én op een juiste wijze het verzoek wordt vormgegeven de kans van slagen zeer groot is.

Wilt u meer informatie over dit belangrijke onderwerp? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten. 

Is mijn paspoort, ID-kaart of rijbewijs nog geldig na naamswijziging?

Na wijziging van de voornaam of achternaam heeft u nieuw identiteitsbewijzen nodig. Vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (dit is meestal iets meer dan drie maanden na datum uitspraak) kunt u deze documenten opnieuw aanvragen en zullen daarop uw nieuwe gegevens zichtbaar zijn.

TIP: Kijk altijd eerst op mijnoverheid.nl of uw nieuwe gegevens ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd!

 

Mag ik echt elke nieuwe voornaam kiezen?

Nederland kent geen verplichte namenlijst en mensen worden in principe vrijgelaten in hun keuze van een voornaam.

Er zijn wel in de wet twee beperkingen opgenoemd:

 • de voornaam mag niet ongepast zijn.

De wet is niet duidelijk wat nu precies ongepast is. Dit bepaalt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte-aangifte wordt gedaan. In procedures tot voornaamswijziging, zien we ook voorkomen dat de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand advies vraagt over het al dan niet ongepast zijn van de voornaam. Dat veel mogelijk is, volgt onder meer uit de al wat oudere uitspraak uit 1998 (Miracle of Love). In deze uitspraak overweegt de rechtbank onder meer:

,,, dat aan ouders een grote vrijheid dient te worden gelaten bij de keuze van voornamen van kinderen, omdat daarin mede uitdrukking wordt gegeven aan ‘family-life’ in de zin van art. 8 EVRM. Dat neemt niet weg dat deze vrijheid aan enige beperking kan worden onderworpen zoals die limitatief in art. 1:4 lid 2 BW is opgenomen. Daarbij spelen gewichtige maatschappelijke belangen een rol, waarbij te denken valt aan het maatschappelijke belang dat het recht op het geven van voornamen aan kinderen door de ouders op niet-verwarrende wijze wordt uitgeoefend opdat met de betrokken voornamen zonder onevenredige problemen aan het economisch rechtsverkeer en ander maatschappelijk verkeer zal kunnen worden deelgenomen, hetgeen tevens een groot belang vormt voor diegenen die met betrokkene in het economisch en ander maatschappelijk verkeer van doen zullen hebben. Op grond hiervan is de rechtbank van mening dat met opneming van de voornaam Miracle of love/Miracle-of-love geen gewichtig maatschappelijk belang wordt geschaad en dat betrokkene in de toekomst zoals dat zich nu laat aanzien, zonder onevenredige problemen aan het rechtsverkeer en ander economisch en maatschappelijk verkeer zal kunnen deelnemen. In dat licht bezien is hetgeen door verzoekers als motief naar voren is gebracht voor de onderhavige keuze op zichzelf niet ongepast en bestaat er als zodanig geen belemmering voor toewijzing van het verzoek.

 • de voornaam mag geen bestaande achternaam zijn, tenzij de voornaam ook een gebruikelijke voornaam is.

Deze regel stamt uit de 19e eeuw bij de introductie van de burgerlijke stand en geldt nog steeds. Deze regel is ingevoerd omdat men het toen niet wenselijk vond dat bestaande familienamen als voornaam werden gebruikt. 

Moet ik de Nederlandse nationaliteit hebben voor een voornaamswijziging?

Uitzonderingen daargelaten, dient u voor een verzoek tot voornaamswijziging bij de Nederlandse rechter, (ook) de Nederlandse nationaliteit te hebben. Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, zult u zich in principe moeten wenden tot de rechter van het land waarvan u de nationaliteit heeft. 

Dit volgt onder meer uit artikel 2 van de  "Overeenkomst inzake veranderingen van geslachtsnamen en voornamen, Istanbul, 04-09-1958", luidende: 

Iedere Overeenkomstsluitende Staat verbindt zich om veranderingen van geslachtsnamen of voornamen niet toe te staan aan onderdanen van een andere Overeenkomstsluitende Staat, tenzij zij tevens eigen onderdanen zijn.

Zoals gezegd zijn hierop uitzondering (mede vanwege het feit dat niet alle landen zijn aangesloten bij de hiervoor vermelde Overeenkomst). 

Kan een spelfout worden verbeterd door de ambtenaar?

Na het doen van geboorteaangifte staat de voornaam in principe vast. De ambtenaar van de burgerlijke stand (de ‘ABS’) kan evenwel onder voorwaarden een spelfout of schrijffout in de geboorteakte verbeteren zonder tussenkomst van de rechter. Ons advies is dan ook altijd direct na het ontdekken van de fout contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe eerder u dit doet, des te beter!

Indien de ambtenaar weigert de fout te herstellen, kunt u de rechter verzoeken dit te doen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Hoe lang duurt een voornaamswijziging?

Een voornaamswijziging neemt in totaal een paar maanden in beslag. Dit is de periode die gemoeid is met het opstellen van het verzoekschrift en de tijd die de Rechtbank nodig heeft om tot haar beslissing te komen. Na afgifte van de beslissing, duurt het nog drie maanden voordat de naamswijziging definitief is. Dit komt omdat tegen dit soort uitspraken altijd gedurende drie maanden hoger beroep openstaat. De uitspraak wordt niet gepubliceerd, dus deze termijn is slechts formeel van aard. 

Hoeveel kost een voornaamswijziging ?

Wij verwijzen graag naar de betreffende pagina op deze website. 

 

Vragen over achternaamswijziging

Wat zijn de voorwaarden voor een achternaamswijziging?

Een achternaamswijziging is pas mogelijk indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de wet en nader uitgewerkt in het Besluit Geslachtsnaamswijziging. Indien u meerderjarig bent (boven de 18 jaar) kunt u zelf een verzoek tot achternaamswijziging indienen. Bent u minderjarig, dan dient dit te geschieden door een ouder of wettelijk verzorger. Daarnaast geldt dat u de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Achteraamswijziging is mogelijk wanneer u:

 • uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger;
 • een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken;
 • de naamskeuze van uw ouders wilt herzien;
 • dezelfde naamswijziging als één van uw ouders wilt laten plaatsvinden;
 • uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam hebt;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat deze zeer veel voorkomt;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat deze onjuist gespeld is;
 • uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen;
 • een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen;
 • een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen;
 • psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.

Wijzigt de achternaam van de kinderen mee, wanneer een ouder deze wijzigt?

De achternaam van minderjarige kinderen wijzigt automatisch mee wanneer de 'naamgevende' ouder zijn of haar achternaam wijzigt én deze ouder gezag heeft over de kinderen. Heeft de betreffende ouder geen gezag over de kinderen, dan wijzigt de achternaam niet automatisch mee. 

Wat gebeurt er met mijn diploma’s e.d. na de naamswijziging?

Indien uw naam is gewijzigd kan in veel gevallen het DUO een vervangend document leveren. Dit kan een verklaring afgelegd examen (VAE) zijn of een vervangend opleidingsdocument (VOD) zijn. Zowel VAE als VOD heeft dezelfde waarde als uw originele document.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden. 

Een geslaagde naamswijziging: wat moet ik daarna doen?

De naamswijziging is geslaagd. Gefeliciteerd. Veel mensen vragen zich of wat er daarna gebeurt. Het paspoort, ID-bewijs en rijbewijs tonen nog de oude namen en wat kan ik doen met diploma's waar mijn oude naam nog opstaat?

Na een geslaagd verzoek tot naamswijziging zal bij een achternaamswijziging het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgerlijke stand van uw gemeente informeren. Bij een voornaamswijziging zal de Rechtbank dit doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert vervolgens de naamswijziging door in uw geboorteakte.

Uw naamswijziging wordt vervolgens automatisch doorgegeven aan diverse overheidsinstanties (waaronder de gemeente, de Belastingdienst en de SVB) die zijn aangesloten op de BRP: Basisregistratie personen. Instanties die niet zijn aangesloten (bijvoorbeeld uw verzekeraar en bank) dient u zelf te informeren dat uw naam is gewijzigd. Daarbij is het handig aan die instanties een standaard-brief of e-mail te zenden. 

Personen die via naamswijziging.nl hun naam wijzigen, kunnen voorbeeldteksten opvragen. 

Is mijn paspoort, ID-kaart of rijbewijs nog geldig na naamswijziging?

Na wijziging van de voornaam of achternaam heeft u nieuw identiteitsbewijzen nodig. Vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (dit is meestal iets meer dan drie maanden na datum uitspraak) kunt u deze documenten opnieuw aanvragen en zullen daarop uw nieuwe gegevens zichtbaar zijn.

TIP: Kijk altijd eerst op mijnoverheid.nl of uw nieuwe gegevens ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd!

 

Wanneer vervangende toestemming?

Indien beide ouders gezag hebben over een minderjarig kind, dan is het uitgangspunt dat beide ouders het verzoek tot achternaamswijziging indienen. Indien één van de ouders hieraan niet wil meewerken (vaak zal dit zijn na een echtscheiding), dan zal het verzoek tot naamswijziging door dienst Justis worden afgewezen. 

Om tóch een verzoek te kunnen doen tot achternaamswijziging kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming. Indien dit verzoek slaagt, zal de uitspraak van de rechtbank als het ware in de plaats komen van de handtekening van de weigerende ouder. 

Het verzoek om vervangende toestemming voor een achternaamswijziging kan alleen worden ingediend door een advocaat. Naamswijziging.nl is een dienst van Blat advocaten en kunnen u derhalve direct bijstaan. 

De verplichte verzorgingstermijn

De wet stelt als voorwaarde voor een achternaamswijziging van een minderjarig kind dat de persoon wiens achternaam het kind krijgt, dit kind een aantal jaren alleen of samen met een nieuwe partner heeft opgevoed en verzorgd. Dit is de verplichte verzorgingstermijn.

De verzorgingstermijn is een aaneengesloten periode die wordt berekend vanaf de dag waarop u uw verzoek tot naamswijziging indient. Afhankelijk van de leeftijd van het kind geldt er een termijn van 3 jaar (kind ouder dan 12 jaar) of 5 jaar (kind jonger dan 12 jaar). De verzorgingstermijn begint bij een verbreking van het huwelijk op de dag van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Indien er geen huwelijk was, geldt het moment van het officieel verlaten van het gezamenlijke woonadres. 

Indien is voldaan aan de verzorgingstermijn kan een achternaamswijziging worden verzocht indien de andere ouder ook instemt.

Indien de andere ouder niet instemt, dan zal helaas het verzoek in principe worden afgewezen.

Er zijn dan enkele opties:

 • Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat hij zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder de naamswijziging blijft instemmen met de wijziging.
 • Als het minderjarige kinder jonger dan 12 jaar is, wordt het verzoek ondanks de bezwaren van de andere ouder wel toegewezen indien:

   

  • de weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.
  • De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd. 
 • Gaan deze opties niet op, dan kunt u vervangende toestemming vragen. Voor dit onderwerp verwijzen wij naar deze pagina op onze website.

Hoe lang duurt een achternaamswijziging?

De huidige doorlooptijd bij dienst Justis is ongeveer 6 maanden. Op de verwerkingstijd kan naamswijziging.nl helaas geen invloed uitoefenen.