Ga naar de inhoud

Regelgeving voornaamswijziging

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Aangezien alleen advocaten bij de rechtbank mogen procederen, is voor een dergelijk verzoek altijd een advocaat nodig.

Naamswijziging.nl is een dienst van Blat advocaten, dat derhalve zelf – zonder tussenkomst van anderen – zorgdraagt voor de behandeling van uw verzoek tot voornaamswijziging.

Bij inwilliging van het verzoek door de rechtbank vindt vermelding plaats van de voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats zend vervolgens de gegevens door aan uw woongemeente. Op dat moment is uw voornaam officieel gewijzigd.

Hieronder treft u een weergave aan van het belangrijkste wetsartikel dat gaat over voornamen en de wijziging daarvan.

De kern van het naamrecht vinden we in ons Burgerlijk Wetboek, boek 1.

Met betrekking tot de vaststelling en wijziging van een voornaam geeft de wet het navolgende aan:

Artikel 4

  1. Een ieder heeft de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven.
  2. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.
  3. Geeft de aangever geen voornamen op, of worden deze alle geweigerd zonder dat de aangever ze door een of meer andere vervangt, dan geeft de ambtenaar ambtshalve het kind een of meer voornamen, en vermeldt hij uitdrukkelijk in de akte dat die voornamen ambtshalve zijn gegeven.
  4. Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid. In geval van wijziging van de voornamen van een buiten Nederland geboren persoon geeft de rechtbank die de beschikking geeft, voor zoveel nodig ambtshalve hetzij een last tot inschrijving van de akte van geboorte dan wel van de akte of de uitspraak, bedoeld in artikel 25g, eerste lid, hetzij de in artikel 25c bedoelde beschikking.