De advocaten van naamswijziging.nl wijzigen zowel de voornaam van volwassenen als van die van minderjarigen (kinderen). Op deze pagina behandelen wij de voornaamswijziging van kinderen.

Naamswijziging kinderen

Er kunnen verschillenden redenen zijn om de voornaam van kinderen te wijzigen.

Enkele voorbeelden:

  • Er is een fout gemaakt bij de geboorte-aangifte;
  • Er is een fout gemaakt in de spelling van de voornaam;
  • De gekozen voornaam verwijst naar een persoon die nare associaties oproept;
  • De voornaam leidt ongewenst tot pesterijen of vervelende vragen;
  • Het kind wordt gepest met de voornaam.

De voornaam van uw kind(eren) wijzigen

Een voornaam is zeker op jonge leeftijd een zeer belangrijk middel van identificatie en daarom ook erg belangrijk voor de ouders/verzorgenden én voor een opgroeiende minderjarigen. Om die reden hebben wij in de afgelopen 15 jaar veel ouders mogen adviseren en ook zeer veel verzoeken mogen behandelen tot voornaamswijziging. 

Wij geven daarbij altijd aan – zeker bij fouten bij de geboorte-aangifte – om met een voornaamswijziging niet te lang te wachten, nu de snelheid van handelen van positieve invloed is op de uitkomst van het verzoek. Zo schreef recentelijk een rechter van Rechtbank Zeeland-West-Braband (Breda) nog: "In dit verband overweegt de rechtbank dat verzoekers snel – binnen drie maanden na de geboorte van de minderjarige – actie hebben ondernomen nadat zij erachter kwamen dat …."

De procedure bij een voornaamswijziging van een kind(je)

De procedure rondom het wijzigen van de voornaam van een minderjarige (een kind, jonger dan 18 jaar) verloopt nagenoeg gelijk aan de procedure voor een volwassene, maar met één belangrijk verschil: het verzoek wordt niet ingediend door de persoon wiens voornaam dient te worden gewijzigd, maar door de (beide) ouders, die het gezag hebben over de minderjarige.