Ga naar de inhoud

Voornaamswijziging kinderen

Naamswijziging kinderen

De advocaten van naamswijziging.nl wijzigen zowel de voornaam van volwassenen als van die van minderjarigen (kinderen). Op deze pagina behandelen wij de voornaamswijziging van kinderen.

Er kunnen verschillenden redenen zijn om de voornaam van kinderen te wijzigen.

Enkele voorbeelden:

  • Er is een fout gemaakt bij de geboorte-aangifte;
  • Er is een fout gemaakt in de spelling van de voornaam;
  • De gekozen voornaam verwijst naar een persoon die nare associaties oproept;
  • De voornaam leidt ongewenst tot pesterijen of vervelende vragen;
  • Het kind wordt gepest met de voornaam.

De voornaam van uw kind(eren) wijzigen

Een voornaam is ook zeker op jonge leeftijd een zeer belangrijk middel van identificatie. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat baby’s al rond hun zevende maand (de klank van) hun voornaam herkennen. Daarna wordt de voornaam ook steeds belangrijker en zien we dat een onjuiste voornaam kan leiden tot psychosociale problemen.

Het initiatief van een voornaamswijziging kan liggen bij het kind zelf (wanneer deze wat ouder is), bij de ouders of verzorgers of bij beiden. Indien het initiatief uitgaat van het kind, is het zaak dat de ouders/verzorgers goed onderzoeken of er geen andere onderliggende problemen zijn. Wij adviseren in ieder geval om altijd na te gaan of de wens consistent is en niet een tijdelijk ‘iets’. Oefenen met de gewenste voornaam in een veilige omgeving (bijvoorbeeld in familieverband) kan helpen om te achterhalen of de voornaamswijziging echt gewenst is én of de gekozen nieuwe voornaam echt past.

Het team van naamswijziging.nl heeft in de afgelopen 20 jaar veel ouders en kinderen mogen adviseren bij hun wens om de voornaam te wijzigen en heeft zeer veel verzoeken met succes mogen afronden. Bij wat oudere kinderen, zijn de kinderen ook betrokken in het proces, voor zover zij en de ouders/verzorgers dit wilden.

Wij geven daarbij altijd bij zeer jonge kinderen aan – zeker bij fouten bij de geboorteaangifte – om met een voornaamswijziging niet te lang te wachten, nu de snelheid van handelen in dat geval van positieve invloed is op de uitkomst van het verzoek. Zo schreef een rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) in diens uitspraak: “In dit verband overweegt de rechtbank dat verzoekers snel – binnen drie maanden na de geboorte van de minderjarige – actie hebben ondernomen nadat zij erachter kwamen dat ….”

De procedure bij een voornaamswijziging van een kind(je)

De procedure rondom het wijzigen van de voornaam van een minderjarige (een kind, jonger dan 18 jaar) verloopt nagenoeg gelijk aan de procedure voor een volwassene. Er is evenwel één belangrijk verschil: het verzoek wordt niet ingediend door de persoon wiens voornaam dient te worden gewijzigd, maar door de (beide) ouders of wettelijk vertegenwoordigers, die het gezag hebben over de minderjarige.

Veel gestelde vragen over voornaamswijziging minderjarigen:

Bestaat er in Nederland een verplichte namenlijst?

In Nederland kennen we geen verplichte namenlijst, zodat in principe elke voornaam kan worden gekozen. Wel geeft de wet aan dat de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Wat kan ik doen wanneer er een fout is gemaakt bij de geboorteaangifte?

In Nederland geldt de regel dat binnen drie dagen na de geboorte van een kindje, geboorteaangifte dient te worden gedaan. Zeer regelmatig komt het voor dat bij deze geboorteaangifte helaas een fout wordt gemaakt. Dit kan zijn een onjuiste schrijfwijze (spelfout), het vergeten van een tweede of volgende voornaam of een geheel onjuiste voornaam. Dit is voor de ouders erg vervelend, zeker nu in principe na de geboorteaangifte de naam vaststaat. 

Wanneer een fout gemaakt is, adviseren wij zo snel mogelijk contact op te nemen met de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorteaangifte is gedaan. De kans dat de ambtenaar bereid is de naam te corrigeren is helaas klein, maar het is wel het proberen waard.

Indien de ambtenaar weigert de naam te corrigeren bestaat gelukkig wel nog de mogelijkheid om via de rechtbank alsnog te komen tot een correctie (wijziging) van de voornaam. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig. Wij adviseren daarbij om dit verzoek zo spoedig mogelijk te laten doen. Onze ervaring is dat wanneer snel wordt gereageerd én op een juiste wijze het verzoek wordt vormgegeven de kans van slagen zeer groot is.

Wilt u meer informatie over dit belangrijke onderwerp? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten. 

Kan een spelfout worden verbeterd door de ambtenaar?

Na het doen van geboorteaangifte staat de voornaam in principe vast. De ambtenaar van de burgerlijke stand (de ‘ABS’) kan evenwel onder voorwaarden een spelfout of schrijffout in de geboorteakte verbeteren zonder tussenkomst van de rechter. Ons advies is dan ook altijd direct na het ontdekken van de fout contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe eerder u dit doet, des te beter!

Indien de ambtenaar weigert de fout te herstellen, kunt u de rechter verzoeken dit te doen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Meer antwoorden op veel gestelde vragen, vindt u hier.