Een verzoek tot voornaamswijziging wordt behandeld door de bevoegde Rechtbank op basis van uw woonplaats.

Het verzoek tot wijziging van de voornaam wordt ingeleid met een verzoekschrift. In dit verzoekschrift zijn de redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging vermeld. Dit verzoekschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend.

Indien de Rechtbank in het verzoekschrift aanleiding ziet om de verzoek(st)er te horen, zal er een mondelinge behandeling (een zitting) worden ingepland. Naamswijziging.nl tracht altijd het verzoekschrift zo in te richten dat hierin alle informatie is opgenomen die de rechter nodig heeft om tot zijn of haar beslissing te komen.

Omdat het team van naamswijziging.nl al meer dan 15 jaar ervaring heeft, is het aantal keren dat een zaak op zitting komt minimaal.

De rechter zal vervolgens een beslissing nemen, dit doet hij/zij in een beschikking. Deze beschikking houdt (wanneer het verzoek wordt gehonoreerd) een instructie in aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) om de voornaam te wijzigen. 

Schematisch ziet het er dan ook als volgt uit:

Indienen verzoekschrift → Behandeling door de Rechtbank → Uitspraak → Ambtenaar wijzigt de voornaam.