Meteen naar de inhoud

De procedure tot voornaamswijziging

Een verzoek tot voornaamswijziging wordt behandeld door de bevoegde Rechtbank op basis van uw woonplaats. Dit proces verloopt als volgt:

 1. Indienen van het verzoekschrift

  Het verzoek tot wijziging van de voornaam wordt ingeleid met een verzoekschrift. In dit verzoekschrift zijn de redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging vermeld. Dit verzoekschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend.

 2. De rechtbank neemt het verzoek in behandeling

  De rechtbank bevestigt aan de advocaat de ontvangst van het verzoekschrift en zend aan de advocaat een nota ter zake het griffierecht (rechtbankkosten). Deze kosten worden door de advocaat betaald.

 3. Controle door de rechtbank van het verzoekschrift

  De rechtbank controleert het verzoekschrift op volledigheid en stelt vast of deze bevoegd is de zaak in behandeling te nemen. Indien alles klopt wordt gekeken of de zaak zonder of met zitting dient te worden behandeld. Indien de Rechtbank in het verzoekschrift aanleiding ziet om de verzoek(st)er te horen, zal er een mondelinge behandeling (een zitting) worden ingepland. De advocaat gaat dan ook mee naar die zitting.

 4. De rechtbank neemt een beslissing

  De rechter neemt een beslissing. Dit doet de rechtbank in een zogeheten beschikking. Deze beschikking houdt (wanneer het verzoek wordt gehonoreerd) een instructie in aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) om de voornaam te wijzigen.

 5. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) wijzigt de aktes van de burgerlijke stand

  Na ommekomst van de hoger beroepstermijn van drie maanden, zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorteakte zich bevindt of is geregistreerd, de voornaamswijziging registreren. Nadat ook de woongemeente hiervan op de hoogte is gesteld, zal de voornaam officieel zijn gewijzigd.


Vraag: Hoe weet ik of de voornaamswijziging is doorgevoerd?

De snelste manier om er achter komen dat uw voornaam is gewijzigd, is door met uw DigiD in te loggen op https://mijn.overheid.nl/ . Ziet u daar uw nieuwe voornaam? Dan is alles volledig doorgevoerd en kunt u een nieuw paspoort , ID-bewijs of rijbewijs aanvragen.

Vraag: Hoe lang duurt de procedure tot voornaamswijziging?

U moet er rekening mee houden dat het gehele proces 2-6 maanden in beslag neemt, afhankelijk van de drukte bij de rechtbank en of er een mondelinge behandeling moet plaatsvinden.