Meteen naar de inhoud

Voornaamswijziging volwassenen

De advocaten van naamswijziging.nl wijzigen zowel de voornaam van volwassenen als van die van minderjarigen (kinderen). Op deze pagina behandelen wij de voornaamswijziging van meerderjarigen.

Volwassen: geheel zelfstandig verzoek

Een persoon is meerderjarig wanneer deze ouder is dan 18 jaar. Vanaf 18-jarige leeftijd kan een volwassene geheel zelfstandig een verzoek doen tot voornaamswijziging.

Eventuele bezwaren van ouders/verzorgers worden vanaf dat moment niet meer meegewogen in de beslissing tot voornaamswijziging. Ook bestaan er vanaf dat moment geen problemen terzake het gezag, wanneer bijvoorbeeld slechts één van de ouders een voornaamswijziging wenst(e). Een volwassene kan dan ook geheel zelfstandig een verzoek doen tot voornaamswijziging.

Er kunnen voor een volwassene (meerderjarige) verschillende redenen zijn om de voornaam te wijzigen.

Enkele voorbeelden (maar er zijn er meer):
– de voornaam is een contante bron van ergernis (geworden);
– de voornaam verwijst naar een belast verleden;
– de voornaam doet herinneren aan een traumatische gebeurtenis;
– de voornaam roept gevoels van schaamte, boosheid of verdriet op;
– er waren al eerder problemen met de voornaam, maar de ouders wilden tijdens de minderjarigheid niet meewerken aan de naamswijziging;
– de (buitenlandse) voornaam is in Nederland vreemd, raar of bespottelijk.

Uw voornaam wijzigen

Een voornaam is hét middel voor identificatie van een persoon en vaak nog belangrijker dan de achternaam. Tijdens de meerderjarigheid kan iemand tot het besef komen dat een voornaamswijziging (waaronder begrepen het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen) hem of haar kan helpen bij het verwerken van een verleden óf bij het nemen van een nieuwe stap in het leven. Vaak is de voornaam al langere tijd een belemmering of een bron van ergernis en gebruikt met al enige tijd in het sociaal verkeer (het dagelijks leven) een andere voornaam. In dat geval zal het verschil tussen de officiële voornaam en de gebruikte voornaam ook een rol van betekenis kunnen spelen.

De voorwaarden voor een voornaamswijziging

Om uw voornaam te kunnen wijzigen stelt de wet dat u een zwaarwegend persoonlijk belang dient te hebben. Wat onder ‘zwaarwegend persoonlijk belang’ exact begrepen moet worden, is in de wet echter niet uitgelegd. Het team van naamswijziging.nl is het enige gespecialiseerde kantoor in Nederland met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van naamswijzigingen. Onze advocaten kunnen dan ook als geen ander vooraf een goede inschatting maken van de kans van slagen.

De procedure tot voornaamwijziging

Indien u wilt weten hoe de procedure tot voornaamswijziging verloopt, kunt u hier kijken.