Meteen naar de inhoud

Voornaamswijziging in verband met een belast verleden (psychische gronden)

Een voornaam is bepalend voor iemands identiteit en is niet los te zien van iemands verleden. Door dit verleden kan het zo zijn dat de voornaam een constante herinnering vormt aan gebeurtenissen, waarvan graag zoveel mogelijk afscheid wordt genomen.

Voornaamswijziging op psychische gronden 

Omdat een voornaam dagelijks in het sociaal verkeer wordt gebruikt, zien we dat veel mensen met een 'belaste voornaam' proberen hun officiele voornaam weg te stoppen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een andere (onnoficiële) voornaam. Voor een deel van de betrokkenen is dit voldoende, maar voor een zeer groot deel niet. Zeker in de huidige maatschappij (waar je je te pas en te onpas moet legitimeren) zien we immers dat het steeds lastiger wordt om officiële voornaam verborgen te houden. Sommigen raken hierdoor ook in een sociaal isolement. 

Het feit dat anderen achter de werkelijke voornaam (kunnen) komen (en daaromtrent vragen gaan stellen) geeft vervolgens weer spanningen. Spanningen die het herstel belemmeren en/of zelf blokkeren. 

Voornaamswijzging: een belangrijke stap bij herstel

Dit gegeven maakt het dat de voornaam een blokkade kan vormen voor het herstel; iemand belet om de volgende stap te kunnen maken in een poging het belaste verleden achter zich te laten. Voor velen voelt de nieuwe officiële voornaam als een bevrijding en een nieuwe start richting de toekomst. 

De advocaten van naamswijziging.nl hebben al veel mensen geholpen met deze problematiek en weten inmiddels hoe belangrijk een voornaamswijziging voor deze groep mensen kan zijn. Bij onze in naamswijzigingen gespecialiseerde advocaten zult u dan ook een luisterend oor vinden en belangrijker nog: een gedegen verzoekschrift waarin uw situatie helder uiteen wordt gezet richting de rechtbank. Ook beseffen wij dat uw verhaal soms moeilijk is om uit te leggen. U kunt bij ons daarvoor de tijd nemen. In dat kader merken wij ook op dat wij altijd eerlijk adviseren over de kansen van een voornaamswijziging en dat alles geschiedt onder 100% geheimhouding.