Ga naar de inhoud

Een fout gemaakt bij de geboorteaangifte

In Nederland is het wettelijk verplicht om van een geboorte, geboorteaangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de zoon of dochter is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de bevalling gebeuren (tenzij sprake is van een weekend of feestdag, dan wordt deze termijn verlengd). 

Tijdens de geboorteaangifte zien we dat het helaas vaak niet goed gaat. 

Dingen die gebeuren zijn onder meer:

  • er worden voornamen vergeten (bijvoorbeeld de eerste of tweede voornaam, doopnaam);
  • de voornamen worden verkeerd gespeld;
  • er worden in het geheel verkeerde voornamen opgegeven;
  • er wordt een verklaring van de verloskundige (met daarop de voornaam) aan de ambtenaar gegeven, maar de verloskundige heeft daarop een fout gemaakt.

Helaas is na het doen van de geboorteaangite de keuze voor de voornamen definitief en is het helaas in bijna alle gevallen zonder tussenkomst van de rechter niet mogelijk de voornamen te wijzigen (er is geen ruimte voor een 'herkansing'). 

Dan zijn er maar twee opties:

  • leren leven met de onjuiste voornaam of voornamen;
  • de rechtbank verzoeken de voornaam te wijzigen.

Onze ervaring is dat zeker indien snel wordt gehandeld (en het betrokken kindje dus nog zeer jong is) de kans van slagen groot is wanneer een voornaamswijziging wordt verzocht. 

Indien u wilt weten of in uw geval een voornaamswijziging mogelijk is, neem dan contact met ons op.