Ga naar de inhoud

Voornaamswijziging in verband met gewijzigd geloof

Voornamen kunnen soms sterk verbonden aan een geloof of religie. Wanneer op latere leeftijd wordt besloten afscheid te nemen van dat geloof, kunnen er grote probleem ontstaan.

Mogelijke problemen bij wijziging van geloof:

  • Het gevoel bij de voornaam is niet meer goed, omdat deze teveel een koppeling blijft geven met het geloof;
  • Mensen blijven de drager van de voornaam koppelen (associëren) met het geloof waarvan afscheid is genomen;
  • De voornaam werpt een blokkade op voor (verdere) acceptatie binnen een nieuwe geloofsgemeenschap

Kans van slagen

Het is onze ervaring dat wanneer de juiste argumenten naar voren worden gebracht, rechtbanken welwillend zijn om verzoeken als deze te honoreren.