Ga naar de inhoud

Welkom bij naamswijziging.nl

Welkom bij dé specialisten voor de wijziging van de voornaam.

Naamswijziging.nl bestaat al meer dan 20 jaar en is daarmee het eerste kantoor dat zich specifiek heeft gericht op de wijziging van de voornaam. De afgelopen jaren hebben meerdere kantoren ons initiatief (soms bijna letterlijk) gekopieerd. Onze ruime ervaring en absolute deskundigheid op dit rechtsgebied, hebben zij echter niet kunnen kopiëren. Hierdoor is alleen bij ons uw slagingskans optimaal.

Veel gestelde vragen:

Over naamswijziging.nl
Naamswijziging.nl is in 2002 opgericht door advocaat mr. A.W. (Arjan) van Luipen, thans verbonden aan Blat advocaten te Zeist. Het idee voor het oprichten van de website ontstond toen genoemde advocaat zo’n 20 jaar geleden door een man werd benaderd met het verzoek zijn voornaam te wijzigen, omdat hij er in het verleden ..  lees meer.

Onze missie
Het is onze missie om op een laagdrempelige wijze en tegen redelijke kosten, op professionele wijze voornaamswijzigingen te verzorgen voor volwassenen en minderjarigen (kinderen). Door het vergaand specialiseren op één rechtsgebied kan de hoogst mogelijke kwaliteit én slagingskans worden bereikt.  

Ervaring en deskundigheid maakt het verschil

Het team van Naamswijziging.nl bestaat uit vijf personen (drie deskundige advocaten, één juridisch medewerkster en één secretaresse). Het team is door haar opgebouwde deskundigheid en zeer ruime ervaring op het gebied van voornaamswijziging, als geen ander in staat om de kansen van uw verzoek tot voornaamswijziging zo groot mogelijk te maken.


De voordelen van naamswijziging.nl

  • Ruim 20 jaar ervaring
  • Persoonlijke aandacht en begeleiding gedurende het gehele proces
  • hoge mate van deskundigheid en specialisatie bij onze advocaten (vFas)
  • strikt vertrouwelijke behandeling (100% geheimhouding)
  • bij voornaamswijziging: gratis vooraf een inschatting van de kansen op succes
  • gunstige, vooraf bekende vaste tarieven (zonder verborgen kosten)
  • bevoegd en werkzaam in geheel Nederland


Vooraf een gratis en vrijblijvende inschatting van de kansen op succes

Een verzoek tot voornaamswijziging is belangrijk en kan gepaard gaan met emoties. Voorafgaand aan het doen van een verzoek tot voornaamswijziging zullen wij dan ook altijd in alle rust en onder volledig geheimhouding een nauwkeurige inschatting maken omtrent de slagingskans daarvan.

Indien blijkt dat de slagingskans klein is, zullen wij u daarover altijd eerlijk informeren en waar mogelijk alternatieven aanbieden. Ons advies omtrent de slagingskans van een verzoek tot voornaamswijziging (voor uzelf of voor een minderjarige) is gratis en verplicht u tot niets.