De achternaam van minderjarige kinderen wijzigt automatisch mee wanneer de 'naamgevende' ouder zijn of haar achternaam wijzigt én deze ouder gezag heeft over de kinderen. Heeft de betreffende ouder geen gezag over de kinderen, dan wijzigt de achternaam niet automatisch mee.