Ga naar de inhoud

Wat zijn de voorwaarden voor een voornaamswijziging?

  • door

Het wijzigen van de voornaam is mogelijk indien u de Rechtbank er van kunt overtuigen dat u voldoende zwaarwichtige (persoonlijke) belangen heeft bij de voornaamswijziging. Daarnaast mag de gewenste nieuwe voornaam, niet ongepast zijn. Omdat de wet geen voorbeelden geeft van situaties waarin sprake is van voldoende zwaarwichtige persoonlijke belangen, is het voor een verzoeker niet altijd duidelijk of zijn of haar wens ook door een Rechtbank zal worden gehonoreerd.

Enkele voorbeelden van geslaagde verzoeken zijn:

  • Een voornaam wijzigen omdat de verzoek(st)er hiermee veelvuldig gepest wordt of werd;
  • De voornaam doet blijvend herinneren aan een traumatische ervaring uit het verleden (bijvoorbeeld misbruik);
  • De voornaam is sterk verbonden aan een geloofsovertuiging, maar de verzoek(st)er hangt dit geloof niet meer aan of wenst juist in verband met een geloof zijn of haar naam daarmee in één lijn te brengen;
  • Er is iets fout gegaan bij de geboorte-aangifte, hierdoor heeft het kindje niet de voornamen die bedacht zijn of hierin staat een spelfout;
  • De voornaam (al dan niet in combinatie met werk) levert allerhande praktische problemen op;
  • Er is een verschil tussen een langere tijd in het sociaal verkeer gebruikte voornaam en de officiele voornaam;
  • De voornaam roept bij anderen vragen op en verzoekster is het meer dan beu om steeds die vragen te moeten beantwoorden.

Bovenstaande voorbeelden, zijn slechts voorbeelden. In de afgelopen 15 jaar dat het team van naamswijziging.nl actief is, zijn vele verzoeken succesvol afgerond. Twijfelt u erover of een voornaamswijziging kans van slagen heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.