De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek nagaan of er sprake is van voldoende zwaarwichtige redenen voor een voornaamswijziging. Indien de rechter van mening is dat dit het geval is, zal deze het verzoek tot voornaamswijziging honoreren. Uw nieuwe voornaam kunt u in principe zelf kiezen, mits de gekozen voornaam niet raar of bespottelijk is.