Meteen naar de inhoud

Wat zijn de voorwaarden voor een achternaamswijziging?

 • door

Een achternaamswijziging is pas mogelijk indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de wet en nader uitgewerkt in het Besluit Geslachtsnaamswijziging. Indien u meerderjarig bent (boven de 18 jaar) kunt u zelf een verzoek tot achternaamswijziging indienen. Bent u minderjarig, dan dient dit te geschieden door een ouder of wettelijk verzorger. Daarnaast geldt dat u de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Achteraamswijziging is mogelijk wanneer u:

 • uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger;
 • een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken;
 • de naamskeuze van uw ouders wilt herzien;
 • dezelfde naamswijziging als één van uw ouders wilt laten plaatsvinden;
 • uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam hebt;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat deze zeer veel voorkomt;
 • uw achternaam wilt wijzigen omdat deze onjuist gespeld is;
 • uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen;
 • een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen;
 • een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen;
 • psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.