Meteen naar de inhoud

De verplichte verzorgingstermijn

  • door

De wet stelt als voorwaarde voor een achternaamswijziging van een minderjarig kind dat de persoon wiens achternaam het kind krijgt, dit kind een aantal jaren alleen of samen met een nieuwe partner heeft opgevoed en verzorgd. Dit is de verplichte verzorgingstermijn.

De verzorgingstermijn is een aaneengesloten periode die wordt berekend vanaf de dag waarop u uw verzoek tot naamswijziging indient. Afhankelijk van de leeftijd van het kind geldt er een termijn van 3 jaar (kind ouder dan 12 jaar) of 5 jaar (kind jonger dan 12 jaar). De verzorgingstermijn begint bij een verbreking van het huwelijk op de dag van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Indien er geen huwelijk was, geldt het moment van het officieel verlaten van het gezamenlijke woonadres. 

Indien is voldaan aan de verzorgingstermijn kan een achternaamswijziging worden verzocht indien de andere ouder ook instemt.

Indien de andere ouder niet instemt, dan zal helaas het verzoek in principe worden afgewezen.

Er zijn dan enkele opties:

  • Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat hij zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder de naamswijziging blijft instemmen met de wijziging.
  • Als het minderjarige kinder jonger dan 12 jaar is, wordt het verzoek ondanks de bezwaren van de andere ouder wel toegewezen indien:

     

    • de weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.
    • De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd. 
  • Gaan deze opties niet op, dan kunt u vervangende toestemming vragen. Voor dit onderwerp verwijzen wij naar deze pagina op onze website.